Sicklaloppet 10 km

Välkommen till Nackas stora löparfest!

Söndag 16 september 2018 arrangeras Sicklaloppet, höstens stora löparfest i Nacka. Sicklaloppet är ett 10 km motionslopp längs Sicklas och Hammarby Sjöstads vackra sjöstränder. Start och mål är i Sickla Köpkvarter.

Passar alla löpare – motionär och elit
Sicklaloppet är ett motionslopp som passar alla löpare – från motionärer och joggare till den yppersta eliten. 10 km är en sträcka som alla med lite träning i kroppen kan klara av.

Anmälan
Anmälan är bindande och personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Anmälningsavgift betalas inte tillbaka vid eventuella förhinder. Om du vill teckna en extern försäkring där bland annat avbeställningsskydd ingår så rekommenderar vi Folksams försäkring Startklar.

Anmälan öppnar i mars 2018.

Klasser
Sicklaloppet 10 km har två klasser – män och kvinnor.

Starttid
Gemensam start för alla deltagare i Sicklaloppet 10 km är kl 13.00.
(Observera att 15 minuter efter startskottet stänger vi möjligheten att starta i loppet.)

Startgrupper och löptid
Vid starten har vi delat upp startfållan i olika startgrupper baserat på din egen uppskattade sluttid. Det finns skyltar som markerar de olika startgrupperna. Du anger själv din uppskattade tid vid anmälan. Oavsett vilken eventuell startgrupp du står i tas din tid från att du själv passerar startlinjen till dess att du passerar mållinjen (nettotid). Placering i resultatlistan anges efter bruttotiden, dvs tiden från och med startskottet. Bägge tiderna kommer att redovisas i resultatlistan.

 

Maxtider
Man bestämmer själv i vilken takt man vill ta sig runt men vårt tillstånd för evenemanget medger sista målgång kl 15.00. Den som har en löptid uppåt 90 min eller mer kommer att få passera övergångsställen på vanligt sätt utan att bilvägen är avstängd. Vi har bara tillstånd att stänga av vägar för en viss tid. I vårt tidsprogram har vi beräknat sista målgång ca 14.35. Karta med tider för passager och avstängningar publiceras i programboken och  här på hemsidan i samband med PM.

Anmälningstak
Sicklaloppet 10 km har 2018 ett anmälningstak på 2000 löpare.

Vacker och naturskön bana
Sicklaloppets bana tar dig till natursköna och vackra platser längs sjöstränderna i Sickla och Hammarby Sjöstad. Banan går under stora delar längs Järlasjön, Sicklasjön och Hammarby sjö. Underlaget är 60% asfalt, 30% grus och 10% träbrygga. Banan är exakt 10,0 km och kontrollmätt av banmätare från Svenska Friidrottsförbundet.

Start och mål
Start och mål är i Sickla Köpkvarter i Nacka i Stockholm.

Medalj till alla
Alla som fullföljer Sicklaloppet 10 km får medalj.

Priser
Hederspriser till de främsta i varje klass. Fina hederspriser till de bästa löptiderna.

Bilder på deltagare i Sicklaloppet
Alla deltagare i Sicklaloppet kan komma att fotas och bilder på deltagare kan komma att användas i informationsmaterial för Sicklaloppet.

Upplysningar
Sicklaloppet arrangeras av Järla Orientering som är medlem av Svenska Friidrottsförbundet. Sicklaloppet är kvalitetsgodkänt av Svenska Friidrottsförbundet

Har du några frågor kontakta gärna oss: info@sicklaloppet.se