Sickla Gruvlopp i samarbete med Atlas Copco

Välkommen till Sickla Gruvlopp – en unik löpartävling med begränsat antal platser

Ta chansen att vara med i en unik löparupplevelse! Sickla gruvlopp är Sveriges största löpartävling i en gruva som arrangeras söndagen 16 september 2018, samma dag som Sicklaloppet 10 km och Lilla Sicklaloppet.

Genom ditt deltagande stödjer du också Atlas Copcos välgörenhetsprojekt ”Vatten åt Alla” dit 50 kr av din startavgift går.

Det finns 800 platser till denna unika löparupplevelse och startplatserna släpps i mars kl 09.00 på sicklaloppet.se

Banan
Banan är 2,5 km varav 1,7 km går nere under jord i Atlas Copco gruva i Sickla. Start och mål är på Marcusplatsen i Sickla köpkvarter med samma målområde som Sicklaloppet 10 km och Lilla Sicklaloppet. För dig som vill finns möjligheten att springa både Sickla gruvlopp och Sicklaloppet 10 km.

Anmälan
Det finns endast 800 startplatser tillgängliga och anmälan är öppen så långt platserna räcker. Av anmälningsavgiften går 50 kr går till välgörenhetsprojektet ”Vatten åt Alla”.  I

Anmälan öppnar i mars 2018

Klasser
Sickla gruvlopp har två klasser – män och kvinnor. För Sickla gruvlopp gäller en undre åldersgräns på 13 år, född 2004 eller tidigare.

Startgrupper
Av utrymmes- och säkerhetsskäl kommer startfältet delas upp i 8 startgrupper med maximalt 100 löpare i varje startgrupp. Startgrupperna kommer att starta med 10 minuters mellanrum. Första startgrupp startar ca 11.30. Startgrupp bestämmer du själv redan vid anmälan men kommer också framgå av startlistan som presenteras senare.

Om du även ska springa Sicklaloppet 10 km bör du anmäla dig i en av de två första startgrupperna för att undvika stress mellan loppen. Om de två grupperna är fulltecknade så ska du kontakta oss på info@sicklaloppet.se så kan vi hjälpa dig som ska dubblera.

Vatten åt Alla
Vatten åt Alla är ett välgörenhetsprojekt som Sicklaloppet samarbetar med. Vatten år Alla är en ideell organisation som drivs av anställda inom Atlas Copco. Organisationens uppgift är att förse människor i nöd med rent dricksvatten.

Medalj till alla
Alla som fullföljer Sickla gruvlopp får medalj, banan, choklad och något att dricka. Fina hederspriser till de bästa löptiderna.

Bilder på deltagare
Alla deltagare i Gruvloppet kan komma att fotas och bilder på deltagare kan komma att användas i informationsmaterial för Sicklaloppet.

Banbeskrivning
De första 500 m går banan ovan jord från starten vid Marcusplatsen mot ingången till Atlas Copco gruva. Därefter är banan 1700 m under jord för att avslutas med 300 m ovan jord till målet vid Marcusplatsen.

Sickla gruvlopp är ett terränglopp. I gruvan är underlaget en blandning av asfalt och grus och kan på sina ställen vara ojämnt och lerigt. Då loppet går i en gruva är det på grund av säkerhetsskäl obligatoriskt att springa med hjälm. I startavgiften ingår en lånehjälm som är obligatorisk att springa med.

Banan går i gruvans två nivåer, en 20 meter under jord och en 40 meter under jord. I början och slutet av gruvpartiet kommer det att vara brant lutning. Då det är hög luftfuktighet i gruvan kan underlaget vara halt. I gruvan har banan flera tvära svängar. Gruvan är upplyst, men det kommer att finnas partier där det kan vara lite mörkt. Musik, ljus och ljudupplevelser längs banan förgyller löparupplevelsen.