Löparinfo Lilla Sicklaloppet

Klicka här för tävlingsinfo för löpare i Lilla Sicklaloppet och Lilla Sicklaloppet Mini i pdf-format


Lilla Sicklaloppet, 7–12 år

Tävlingsplats
Tävlingsplatsen för ”Lilla Sicklaloppet – Lilla” är belägen på Marcusplatsen i Sickla Köpkvarter i Nacka. Tävlingsplatsen öppnar kl 07.00 på tävlingsdagen.

Anmälan på plats
Är du inte anmäld till ”Lilla Sicklaloppet – Lilla” kan du anmäla dig vid målet på tävlingsdagen kl 07.30 till och med 30 min före klassens start för 180 kr.

Uppvärmning och start
”Lilla Sicklaloppet – Lilla” startar från och med kl 09.30 söndagen den 17 september. Starten sker på Marcusplatsen. Startområdet kommer att vara indelat i fållor. Nedan ses vilken fålla som gäller för varje klass. 5 minuter innan startskottet kommer uppvärmning att hållas av SATS i startfållan.

Flickor, pojkar 12 år (födda 2005), startar 09.30, Uppvärmning 09.25, i fålla A
Flickor, pojkar 11 år (födda 2006), startar 09.30, Uppvärmning 09.25, i fålla A
Flickor, pojkar 10 år (födda 2007), startar 09.30, Uppvärmning 09.25, i fålla B
Flickor, pojkar 9 år (födda 2008), startar 09.45, Uppvärmning 09.40, i fålla A+B*
Flickor, pojkar 8 år (födda 2009), startar 10.00, Uppvärmning 09.55, i fålla A+B*
Flickor, pojkar 7 år (födda 2010), startar 10.15, Uppvärmning 10.10, i fålla A+B*
(B*= Barn som vill springa med sin förälder startar i fålla B

Tidtagning och nummerlapp
Är du föranmäld hämtas nummerlappen ut på Intersport i Sickla måndag 11:e september – lördag 16:e september och vid målet på tävlingsdagen 17:e september. Ange namn och startnummer vid uthämtningen.

Tidtagning och resultatservice sköts av före-taget Racetimer. Nummerlappen ska fästas på bröstet med säkerhetsnålar och vara synlig under hela loppet. Överst på nummerlappen finns en flik med ett datachip utfälld rakt ut från bröstet. Riv inte bort denna flik! För att tidtagningen ska fungera optimalt ska fliken vara utvikt från kroppen med en vinkel av mellan 45 och 90 grader. Det är viktigt att du inte böjer eller viker nummerlappen så att fliken med datachipet skadas. Nummerlappen med datachipet behöver inte lämnas tillbaka efter loppet.

Banan
”Lilla Sicklaloppet – Lilla” har en snabblöpt bana på asfalt som mäter ca 1500 meter. Banan går i Sickla köpkvarter och är markerad med snitselband. Längst med hela banan finns banfunktionärer.

Målgång
Målet är beläget på Marcusplatsen. Efter att ha korsat mållinjen får alla fullföljande löpare en medalj! Du får också vatten, en fruktbar, banan och choklad.

Startlista
Startlista över föranmälda kommer att publiceras på sicklaloppet.se måndag 11 september.

Resultat
Individuella resultat kommer att finnas på Sicklaloppets hemsida sicklaloppet.se direkt efter tävlingen. Resultat från skolklasstävlingen ”Vi är bäst” kommer att meddelas vinnarna och på sicklaloppet.se så snart resultatet är färdigställt.

Priser
Priser kommer att delas ut till de tre bästa i respektive åldersklass. Priser till de tre bästa skol-klasserna i skolklasstävlingen ”Vi är bäst” kommer att delas ut när resultatet är färdigställt.

Bilder på deltagare
Alla deltagare kan komma att fotograferas och bilder på deltagare kan komma att användas i informationsmaterial för Sicklaloppet, Gruvloppet och Lilla Sicklaloppet. Ackrediterade fotografer bär väst med texten ”Fotograf”.

 

 

Tävlingsinformation Lilla Sicklaloppet, Mini

Här finns information inför starten i ”Lilla Sicklaloppet – Mini”. Observera att den allra senaste tävlingsinformationen för löpare, publik och allmänhet finns på Sicklaloppets hemsida sicklaloppet.se

Tävlingsplats
Tävlingsplatsen för ”Lilla Sicklaloppet – Mini” är belägen på Marcusplatsen i Sickla Köpkvarter i Nacka. Tävlingsplatsen öppnar kl 07.00 på tävlingsdagen.

Anmälan på plats
Är du inte anmäld till ”Lilla Sicklaloppet – Mini” kan du anmäla dig vid målet på tävlingsdagen kl 07.30 till och med 30 minuter innan klassens start för 130 kr.

Uppvärmning och start
Uppvärmning för samtliga löpare kommer att hållas kl 10.25. Uppvärmningen sker i och omkring startfållan. Efter uppvärmningen kommer löpare i startfållan att släppas iväg med första start kl 10:30. Därefter fylls startfållan på nytt med ca 50 löpare som släpps iväg gemensamt efter ca 5 minuter. Proceduren upprepas tills alla har fått starta. Självklart kan en medföljare stå med i startfållorna och springa med längs banan!

Tidtagning och nummerlapp
Är du föranmäld hämtas nummerlappen ut på Intersport i Sickla måndag 11:e sept – lördag 16:e sept eller vid målet på tävlingsdagen 17 sept. Alla löpare bär en nummerlapp men ingen tidtagning sker.

Banan
”Lilla Sicklaloppet – Mini” har en snabblöpt bana på asfalt mäter ca 600 meter. Banan går i Sickla Köpkvarter och är markerad med snitselband. Längst med banan finns banfunktionärer.

Målgång
Målet är beläget på Marcusplatsen. Efter att ha korsat mållinjen får alla fullföljande löpare en medalj. Du får också vatten, en fruktbar, banan och choklad.

Startlista
Startlista över föranmälda kommer att publiceras på sicklaloppet.se måndag 11:e sept.

Bilder på deltagare
Alla deltagare kan komma att fotograferas och bilder på deltagare kan komma att användas i informationsmaterial för Sicklaloppet, Gruvloppet och Lilla Sicklaloppet. Ackrediterade fotografer bär väst med texten ”Fotograf”.