Skolklasstävlingen ”Vi är bäst”

Tävla om att bli den bästa skolklassen i Lilla Sicklaloppet! Vinn fina priser till hela klassen.

”Vi är bäst” är en tävling mellan skolklasser där antalet fullföljande löpare i förhållande till totalt antal elever i klassen avgör. Tävlingen gäller Lilla Sicklaloppet för elever och klasser i låg- och mellanstadium. Om man vill får man även springa Sicklaloppet 10 km och räknas in i tävlingen.

Initiativ till deltagande och anmälan kan göras av elever, klasslärare, idrottslärare, föräldrar, fritidsledare och andra.

Anmälan till Lilla Sicklaloppet och Sicklaloppet görs antingen enskilt eller som en gruppanmälan på per mail till info@sicklaloppet.se.

Uppge skola och klass vid anmälan. De som anmält sig utan att ange detta kan komplettera med mail till info@sicklaloppet.se

Vid gruppanmälan fås 20% rabatt på startavgiften och kan göras om minst 10 deltagare från samma klass anmäler sig vid samma tillfälle. Betalning för gruppanmälan görs till bankgiro 829-9919, Järla Orientering. Betalning för individuella anmälan görs i samband med anmälan på sicklaloppet.se

 


Pristagare

Pristagare 2017

Pristagare 2016

Pristagare 2015

Pristagare 2014

Pristagare 2013