Sickla Gruvlopp ger 26 000 kr i stöd för rent dricksvatten

Sicklaloppet skänker 26 000 kr till välgörenhetsprojektet Vatten åt Alla. Det är årets anmälningar i Sickla Gruvlopp som gör det möjligt att ge bidraget till Vatten Åt Alla.

– Det känns fantastiskt att Sicklaloppet kan sätta ett sånt avtryck för något så viktigt som hjälp åt människor i nöd som behöver rent dricksvatten. Det är fjärde året vi kan ge ett bidrag och vi vill verkligen fortsätta att göra en insats som betyder något i världen, säger Sicklaloppets tävlingsledare Jonas Andersson.

50 kr av varje anmälningsavgift i Sickla Gruvlopp skänks till Vatten åt Alla som är ideell organisation som drivs av anställda inom Atlas Copco. Organisationens uppgift är att förse människor i utsatta delar av världen med rent dricksvatten exempelvis genom att borra brunnar. Mer än 2 miljoner människor har genom projektet fått tillgång till rent vatten.

Sickla Gruvlopp är ett upplevelselopp på 2,5 km som går i Atlas Copco gruva i Sickla ner till 40 meter under jord.

– Vi är stolta över bidraget från Sickla Gruvlopp till Vatten år Alla. Det är riktigt roligt att vi kan använda vår gruva för att samla in pengar till organisationen och dess biståndsprojekt. Rent dricksvatten är en mänsklig rättighet, säger Thomas Dahlgren, Holding-chef på Atlas Copco Holding Nordic.

2018 arrangeras Sickla Gruvlopp som ingår i Sicklaloppsdagen, med Sicklaloppet 10 km och Lilla Sicklaloppet, söndag 16 september.

Mer information: www.waterforall.org